Welkom.

NaoberzorgPunt Roggel

Van, Voor en Door de burgers van Roggel dat is Naoberzorgpunt

Leefbaarheid van Roggel en gezondheid is een groot goed. Betrokken burgers hebben in 2009 het initiatief genomen om een vrijwilligersorganisatie op te zetten met als doel meer samenkracht en burgerschap te realiseren in Roggel.  Uitgangspunt is het stimuleren van ontmoetingen en het creeren van ontmoetingsplekken in het dorp.

Naoberzorg is een netwerkorganisatie die zich vooral inspant om de samenwerking met de eerstelijnszorg te verbeteren en een brug te slaan tussen vrijwilligerszorg en de eerstelijnszorg. Samen werken aan preventie, want voorkomen is nog altijd beter dan genezen. 

Nieuws

Bezoek Eynderhoof

 


ALV Noaberzorgpunt 2022


KLIK en TIK

Het eerste KLIK en TIK certificaat is al behaald, na noeste oefeningen tijdens de wekelijkse INTERNETCAFÉ sessies.

Van harte proficiat !!

Klik maar eens op het bestand om het certificaat te zien.


I N T E R N E T C A F É

In samenwerking met de Huisartsen en Bibliotheek is het Naoberzorgpunt Roggel gestart met met de voorziening om mensen een handje te helpen bij problemen op Digitaal Gebied.

Prijs gewonnen

We hebben een mooie prijs gewonnen, bekijk hier het filmpje

Pagina's

U kunt op onze website allerlei informatie vinden over de vereniging Naoberzorgpunt.
Wij hopen dat onze website u inspireert om met ons mee te doen, goed voorbeeld doet volgen….

Uw ideeen en suggesties zijn dan ook van harte welkom!!

Samen ga je nog altijd sneller!

Want wie goed doet, goed ontmoet!

 

                                      _______________________________________________________________________________________________________________

Persbericht

Het inloopcafe NaoberzorgPunt Roggel gaat weer open!

Met ingang van 1 februari as. worden hopelijk de maatregelen ivm de Coronacrises versoepeld.

Dit betekent voor NaoberzorgPunt Roggel dat we met in achtneming van een aantal aanpassingen het inloopcafe weer willen openstellen voor onze vaste gasten. De maatregel ‘ toegestaan tot maximaal 30 personen -inclusief de vrijwilligers – kunnen we in ons huidige inloopcafe niet garanderen. Daarom wijken we uit naar de ontmoetingsruimte in Kloasterhoaf, aan de Kruissingel 2 (ingang achterom).

We zijn open vanaf woensdagmiddag van 13.30 – 16.00 uur.

Op vrijdagmiddag van 14.00-16.00 uur.

Dit extra dagdeel willen we mensen helpen om hun digitale vaardigheden te verbeteren. Welkom in het internetcafe!!

Mocht u naar het inloopcafe willen komen, laat het ons op tijd weten. Kunt u op eigen gelegenheid komen, prima. Maar wij mogen niet meer dan 1 persoon in de auto vervoeren, dus het verzoek aan de familie is om vader of moeder zelf naar het inloopcafe te brengen. U kunt voor vragen of suggesties altijd bellen met 0620746463. Of een berichtje sturen naar info@naoberzorgpunt.nl

Verder willen we op zondag 7 februari - indien de lockdown is opgeheven - ook weer starten met onze zondagactiviteit Kom-op-de-soep-en-in-beweging’. Deelnemers van deze activiteit kunnen dan ook bij Kloasterhof terecht voor een praatje, leuke beweegles en een heerlijke kop soep. De tijden zijn hetzelfde namelijk van 11.00 uur tot 14.00 uur. Ook voor deelname aan deze activiteit graag even een belletje of berichtje, zodat we weten hoeveel soep we moeten koken! Ook hierbij geldt dat het lastig is om mensen te halen en brengen, maar het kan wel. Ook dat lossen we samen op.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en weten we zeker dat we hiermee een aantal Roggelse mensen blij maken. Want een praatje, luisterende oor, gewoon persoonlijke aandacht en gezelligheid is altijd belangrijk, zeker in deze tijd.

Het bestuur van NaoberzorgPunt Roggel wenst iedereen veel gezondheid en mooie ont-moetingen toe. Graag tot ziens in Kloeasterhof!

 

Voor meer informatie over de maatregelen volgens het RIVM:

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel