NaoberzorgPunt Roggel is sinds 2013 een vereniging van, voor en door inwoners van Roggel (Leudal), ontstaan uit een burgerinitiatief (2009).

De vereniging heeft een bestuur (tijdelijk):

Voorzitter – Karin van der Plas, Secretaris – Miep Linssen en Penningmeester – Dieter Dahlman.

NaoberzorgPunt is een platte en open netwerkorganisatie, waar iedereen gelijk is en mee kan doen. Talenten en ervaringen worden ingezet om vragen van mensen op te pakken. Naobers weten misschien niet alle antwoorden, maar weten wel waar ze deze kunnen vinden.

Organogram-NaoberzorgPunt-mei-2014 (1)

Het Coördinatieteam NZP Roggel

Het coördinatieteam is een kerngroep van 20 vrijwilligers die allemaal betrokken zijn bij een van de werkgroepen. Inmiddels zijn er 9 werkgroepen actief.

In het coordinatieteam en de werkgroep Strategie en Beleid zitten vertegenwoordigers van:

 • Dorpsraad Roggel
 • Basisschool de Zjwiek
 • Praktijk De Spiegelaar (pastorale zorg en rouwbegeleiding)
 • Pastoor Schwillens
 • KNHM – heren Wim van Osch en Rick van Meel
 • Algemeen Maatschappelijk Werk – Veronique Smits
 • studenten Fontys Hoge School Tilburg en Eindhoven
 • en werken we samen met de POH (praktijkondersteuner ouderenzorg) en de fysio-en ergotherapeut
 • Partner van PSW  – Care-plus en Wijkpraktijk (GGZ)

Werkwijze:

Het coördinatieteam komt ongeveer 10 x per jaar bij elkaar en werkt onafhankelijk en zelfstandig. Om de maand wordt er aandacht besteed aan een inhoudelijk thema of aan zaken die in de werkgroepen spelen. Zodoende is er voor de vrijwilligers ook genoeg tijd en aandacht om zaken met elkaar te bespreken. De vrijwilligers kiezen zelf hun onderwerp voor een training of scholing. Diegene die verantwoordelijk is voor een werkgroep dient bespreekpunten voor een vergadering aan.

Het coördinatieteam draagt de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor alle activiteiten en faciliteert de werkgroepen. We streven (= wenselijk ) ernaar om op termijn de organisatie te verankeren door een dorpscoach aan te stellen. Deze dorpscoach is een onafhankelijk, liefst inwoner van Roggel,  die als spin in het Naoberzorgweb functioneert. 

De dorpscoach werkt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de vereniging NaoberzorgPunt Roggel. Dit actiepunt is in de toekomst een belangrijk speerpunt van de werkgroep Strategie & Beleid. 


Momenteel zijn er 9 werkgroepen actief, te weten:

 • Werkgroep klussen en vervoer olv Sjra Jegers
 • Werkgroep Inloopcafé olv Wiel Linssen en Miep Linssen
 • Werkgroep Levenskunst en pastorale zorg olv Sjra Vullers en Karin van der Plas
 • Werkgroep PR en Communicatie olv Dieter Dalhmann, Karin van der Plas en Peter Geenen (website!)
 • Werkgroep Strategie Strategie & Beleid, olv Karin van der Plas en Hilde Glessner, ondersteund door Wim van Osch (KNHM)
 • Werkgroep Jeugd olv Miep Linssen
 • Naoberzorg(wijk)Team (pilot) olv Karin van der Plas, Hilde Glessner en Miep Linssen ondersteund door Algemeen maatschappelijk werk en Synthese
 • Werkgroep Scholing olv Karin van der Plas en Hedi Manderfeld
 • Werkgroep NaoberzorgTeam (pilot in oprichting). Info volgt nog
 • Werkgroep Naoberzorg ís Leuk voor Elkaar (pilot in oprichting). Info volgt nog

De werkgroepen worden ondersteund door Hedi Manderfeld (beleidsadviseur zorg en welzijn) en 2 adviseurs van de KNHM