Het bestuur vergadert een keer per kwartaal.  Verslagen van de bestuursvergaderingen liggen ter inzage bij de secretaris. De eerst volgende bestuursvergadering is op 16 december 2016.

image003

Het bestuur bestaat uit (van links naar rechts) Miep Linssen,
secretaris, Dieter Dahlman, penningmeester, Karin van der Plas, Voorzitter en adviseur Hilde Glessner (niet op deze foto)

Het bestuur van de vereniging NaoberzorgPunt Roggel stelt het erg op prijs als u ideeen en suggeties aandraagt. Met andere woorden, we staan open voor iedereen die NaoberzorgPunt een warm hart toe draagt en op eigen wijze een bijdrage wil leveren om de gestelde doelen te behalen. Zie ook onze missie en visie! De vereniging telt inmiddels al 125 leden! En daar zijn we natuurlijk erg trots op.