Flyer Project Meldpunt Naoberzorg Roggel

Vanaf nu is de naam van NaoberzorgTeam veranderd in Meldpunt Naoberzorg.


Programma Kick Off Naoberzorgteam def!!


foto bij de dorpspomp artikel Hallo Leudal 2014

Met ingang van januari 2016 wil de vereniging NaoberzorgPunt Roggel een nieuwe pilot starten. Deze pilot is erop gericht om in Roggel een sociaal wijkteam op te zetten, door, voor en met de Roggelse mensen. Deze pilot is voor de vereniging NaoberzorgPunt van groot belang, met deze pilot wordt namelijk koers gezet op het belangrijkste doel van de vereniging: de verbinding en samenwerking met de eerstelijnszorg in Roggel. NaoberzorgPunt als vrijwilligersorganisatie wil graag samenwerken om niet medische vragen van de mensen in het dorp, op een andere en creatieve manier op te pakken.  Aandacht, luisteren, wandelen, delen en doen, zijn bij uitstek zaken waar we goed in zijn en waar mensen behoefte aan hebben.

Voor deze pilot is een werkplaats ingericht waarin het Algemeen Maatschappelijk werk, Synthese, 3 vrijwilligers van NZP en palliatieve thuiszorg zitting hebben. Uiteraard is de samenwerking met de  eerste lijnszorg van groot belang. Ook de wijkverpleegkundig zal in dit project worden betrokken. In het voorjaar van 2016 zullen er inspiratiebijeenkomsten worden georganiseerd en relevante samenwerkingspartners worden geinformeerd.

Het projectplan kun je hieronder bekijken door er op te klikken..

Pilotproject-NaoberzorgTeam-Roggel_-def.september-2015-2016.def