Inspirators en trainers werkgroep Scholing zijn Hilde Glessner en Karin van der Plas.

Werkgroep Scholing is verantwoordelijk voor de themabijeenkomsten van de vrijwilligers en de inspiratiebijeenkomsten voor mensen die geinteresseerd zijn het werken volgens het Naoberzorg-concept.

Inmiddels zijn er een aantal inspirerende dagen georganiseerd voor zowel vrijwilligers als professionals die zich willen verdiepen in de leerervaringen van onderop werken,door en voor burgers in een dorp of wijk.

Onze eigen vrijwilligers genieten elke maand van een trainingsochtend, waarin communicatie en eigen grondhouding steeds centraal staat. Hedi Manderfeld is co-trainer tijdens de interne trainingen.

4G feedback methode

Hilde en Karin hebben samen met de vrijwilligers van de eerste pilot in Roggel, lesbrieven en een Handboek gemaakt op basis van de ervaringen in de praktijk. Aldoende leren en durven experimenteren zijn succesfactoren.

Deze producten zijn via deze website te bestellen!

Onderstaande een voorbeeld van een van de lesbrieven