Met ingang van januari 2016 wil de vereniging NaoberzorgPunt Roggel (NZP) een nieuwe pilot (experiment) starten. Was voorheen NaoberzorgTeam maar deze naam is inmiddels officieel “Meldpunt Naoberzorg” geworden !! Deze pilot is erop gericht om in Roggel een alternatief sociaal wijkteam op te zetten, door, voor en met  Roggelse mensen. Deze pilot is voor de vereniging NaoberzorgPunt van groot belang, omdat met deze pilot wordt namelijk invulling wordt gegeven aan op het belangrijkste doel van de vereniging: de verbinding en samenwerking met de eerstelijnszorg in Roggel. NaoberzorgPunt richt zich als vrijwilligersorganisatie  op de zogenaamde ´ niet- medische´ vragen van de mensen. Hierbij kunt u denken aan mensen die behoefte hebben aan aandacht, luisteren, wandelen, leuke dingen doen, boodschappen of lichte tuinwerkzaamheden. Kortom, menselijke aandacht. Zingeving en verlies zijn levensthema´s die ook vaak spelen in gesprekken met mensen.

Om de samenwerking tussen de vrijwilligerszorg en beroepskrachten goed te kunnen waarborgen wordt er een werkplaats ingericht. In deze werkplaats hebben zitting; het Algemeen Maatschappelijk werk, Synthese (welzijn), 6-8 vrijwilligers van NZP en de vrijwillige palliatieve thuiszorg. Uiteraard is ook de samenwerking met de eerstelijnszorg en de wijkverpleegkundige onmisbaar.

Op 3 juni 2016 wordt er een kick-of bijeenkomst georganiseerd voor de inwoners en belanghebbende in Roggel.

Deze pilot wordt gesubsidieerd door de Provincie Limburg, de gemeente Leudal en het Oranjefonds en loopt tot eind 2017.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuur.