Vele handen maken licht werk   –   Vele bijdragen maakt veel mogelijk

Onder de partners vindt u alle organisaties en bedrijven die Naoberzorgpunt een warm hart toedragen en op velerlei manieren steunen.

Ontmoeten staat in onze visie en doelen centraal. Samenwerking is wat ons betreft win-win.