Bestuur

Het bestuur vergadert een keer per kwartaal.  Verslagen van de bestuursvergaderingen liggen ter inzage bij de secretaris. De eerst volgende bestuursvergadering is op 7 Augustus 2018.

                                                               

Het bestuur bestaat uit (van links naar rechts) Miep Linssen, secretaris, Dieter Dahlmann, penningmeester, Karin van der Plas, voorzitter.

Het bestuur van de vereniging NaoberzorgPunt Roggel stelt het erg op prijs als u ideeen en suggeties aandraagt. Met andere woorden, we staan open voor iedereen die NaoberzorgPunt een warm hart toe draagt en op eigen wijze een bijdrage wil leveren om de gestelde doelen te behalen. Zie ook onze missie en visie! De vereniging telt inmiddels al 110 leden! En daar zijn we natuurlijk erg trots op.