Organisatie

NaoberzorgPunt Roggel is sinds 2013 een vereniging van, voor en door inwoners van Roggel (Leudal), ontstaan uit een burgerinitiatief (2009). de vereniging heeft op dit moment 110 leden (incl. bestuur en vrijwilligers).

De vereniging heeft een bestuur, sinds de ALV 2017, herkozen voor een 2e termijn voorzitter en de secretaris.

Voorzitter – Karin van der Plas, Secretaris – Miep Linssen en Penningmeester – Dieter Dahlmann.

NaoberzorgPunt is een platte en open netwerkorganisatie, waar iedereen gelijk is en mee kan doen. Talenten en ervaringen worden ingezet om vragen van mensen op te pakken. Naobers weten misschien niet alle antwoorden, maar weten wel waar ze deze kunnen vinden.

Het Coördinatieteam NZP Roggel

Het coördinatieteam is een kerngroep van 25 vrijwilligers die allemaal betrokken zijn bij een van de werkgroepen en komt elke maand 1 x bij elkaar om de lopende zaken met elkaar te bespreken. Verder is er, onder de bezielende leiding van dhr. Sjra Jegers een klussen-en vervoersdienst actief.

Tijdens de pilotperiode 2015-2017 is een Meldpunt Naoberzorg actief aan de slag gegaan. Deze pilot is op 8 december 2017 met succes afgerond. De werkgroep heeft besloten om ook na de pilotfase verder te willen werken aan de doorontwikkeling van dit Meldpunt. In het Meldpunt werken we samen met de huisartsen, Algemeen maatschappelijk werk, de thuiszorg, welzijnsinstelling Synthese, de kerk, de basisschool, Jozefhuis, Wmo-loket, bemoeizorg, POG GGZ en ouderzorg, Care+, fysiotherapeuten, sportcentra, ondernemers en verenigingen.

Werkwijze:

Het coördinatieteam komt ongeveer 10 x per jaar bij elkaar en werkt onafhankelijk en zelfstandig. Om de maand wordt er aandacht besteed aan een inhoudelijk thema of aan zaken die in de werkgroepen spelen. Zodoende is er voor de vrijwilligers ook genoeg tijd en aandacht om zaken met elkaar te bespreken. De vrijwilligers kiezen zelf hun onderwerp voor een training of scholing. Diegene die verantwoordelijk is voor een werkgroep dient bespreekpunten voor een vergadering aan.

Het coördinatieteam draagt de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor alle activiteiten en faciliteert de werkgroepen. We streven (= wenselijk ) ernaar om op termijn de organisatie te verankeren door een dorpscoach aan te stellen. Deze dorpscoach is een onafhankelijk, liefst inwoner van Roggel,  die als spin in het Naoberzorgweb functioneert. 

 Momenteel zijn er 8 werkgroepen actief, te weten:

  • Werkgroep Klussen en vervoer olv Sjra Jegers
  • Werkgroep Inloopcafé olv Wiel Linssen en Miep Linssen
  • Steunpunt Levenskunst en zingeving olv Karin van der Plas
  • Werkgroep PR en Communicatie olv Dieter Dalhmann, Marlie Vestjens en Peter Geenen (website)
  • Werkgroep Jeugd en NaoberKids olv Miep Linssen en Cili Hoevers
  • Meldpunt Naoberzorg olv Karin van der Plas, Dieter Dalhmann en Miep Linssen ondersteund door Algemeen maatschappelijk werk
  • Werkgroep Scholing olv Karin van der Plas, Hedi Manderfeld en Veronique Smits
  • Werkgroep Kom-op-de-soep en in beweging olv Dieter Dalhmann, Ria Poussart en Cor Hermans

Voor telefoonnummers van de contactpersonen, zie HOME