Media

Onder de rubriek Media vind u alle persberichten die geregeld uitkomen. Verder staan hier ook flyers, folders en een aantal foto- en filmrapportages die in de loop van de tijd gemaakt zijn.

Ook is er promotiefilmpje gemaakt met live interviews. Helaas is dit filmpje niet makkelijk te downloaden, maar op verzoek kunnen we het u toesturen via We Transfer. U kunt een verzoek hiertoe indienen via het contactformulier. We willen dan wel graag weten waar u het filmpje voor wilt gebruiken. 

Belangrijk hoogtepunt is het dorpsfeest, van deze dag worden foto-opnames gemaakt. Deze foto’s zijn voor mensen in Roggel beschikbaar.

Ook van het symposium, ‘Er komt een wijk bij de dokter’ zijn foto’s en een prachtige filmpje van het kindertoneel gemaakt. Als kinderen kunnen verbeelden waar Naoberzorg eigenlijk over gaat, dan  kunnen we alleen maar heel trots zijn. Super, beelden spreken nu eenmaal meer aan dan woorden.

 
Hoogtepunten in 2012-2014:

1. Het behoefteonderzoek – Flessenpost ism de basisschool en de ondernemers in Roggel

2. De eerste ont-moetingsdag Naoberzorg presenteert zich aan de Roggelse samenleving

3. Symposium – Er komt een wijk bij de dokter – kern is de samenwerking met de eerstelijnszorg en Naoberzorg. Ter voorbereiding op het eigen-wijze-sociaal Naoberzorgteam!

4. Wedstrijd Kern met Pit 2013 – Naoberzorg wint de Kern met PitTrofee 2013!!

Roggel is hiermee een jaar lang drager van deze titel.

5. het Gezondpleinfestijn – doelstelling sluit goed aan bij het gedachtegoed van NaoberzorgPunt

6. 14 september 2014 – Eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) Vereniging NaoberzorgPunt Roggel met in de middag een muziekmiddag. Muziek verbindt.

7. Pilot implementatie Naoberzorgteam in Roggel – 2015-2017