Werkgroepen

Werkgroep Klussendienst/vervoer:
06-20746463 - contactpersoon Dieter Dahlmann

Werkgroep inloopcafé:
0657845052 – contactpersoon Riny Schreurs

Werkgroep Internet Café:
Contact:

06-38037032 - Jan Schifflers
06-30949057 - Wim Peeters

Werkgroep Kom-op-de-soep en In beweging: 
06-46103716 - contactpersoon Dieter Dahlmann

Werkgroep PR, communicatie en websitebeheer:
Contact:

06-38037032 - Jan Schiffelers
06-30949057 - Wim Peeters

Werkgroep  Meldpunt NaoberzorgPunt:
06-20746463 – contactpersoon Miep Linssen 

De onafhankelijke vertrouwenspersoon: ...........