NaoberzorgPunt Roggel

Van, Voor en Door de burgers van Roggel dat is Naoberzorgpunt

Onderstaande reportage verdient een mooi plekje op onze hoofdpagina. Het Naoberkids project heeft een mooie prijs gewonnen. Zie hieronder de film.

Zie ook deze link… <<<== klik hier

Verder, hier een link naar een mooie reportage waar het bij vrijwilligerswerk en Naoberzorg om gaat. Hoe ze hier in Roggel mee omgaan.  Klik hier svp.

Leefbaarheid van Roggel en gezondheid is een groot goed. Betrokken burgers hebben in 2009 het initiatief genomen om een vrijwilligersorganisatie op te zetten met als doel meer samenkracht en burgerschap te realiseren in Roggel.  Uitgangspunt is het stimuleren van ontmoetingen en het creeren van ontmoetingsplekken in het dorp.

Naoberzorg is een netwerkorganisatie die zich vooral inspant om de samenwerking met de eerstelijnszorg te verbeteren en een brug te slaan tussen vrijwilligerszorg en de eerstelijnszorg. Samen werken aan preventie, want voorkomen is nog altijd beter dan genezen. 

Naoberzorgpunt wil verbindingen leggen tussen burgers die actief zijn in de gemeenschap, maar ook met alle anderen partijen die een rol spelen om de leefbaarheid in het dorp te verhogen.
Belangrijke partners zijn o.a. verenigingen, het bedrijfsleven, instellingen op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, pastoraal en maatschappelijk werk. Naoberzorg gaat nadrukkelijk over welZijn en zingeving,niet over zorg! 

Naober staat voor buur of naaste; zorg staat voor – zorg en aandacht voor elkaar; en Punt staat voor lokaal netwerk.

Naoberzorg staat voor het gevoel van saamhorigheid, met oog voor de toekomst en met een vleugje nostalgie. NaoberzorgPunt wil bewustzijnsgroei bij mensen stimuleren en mensen uitnodigen hun talent of ervaring voor anderen in te zetten. Dit doen we door, voor en met mensen die bereid zijn om voor anderen te willen zorgen. NaoberzorgPunt staat voor een luisterend oor en dienstbaarheid en werkt hard aan relaties en vertrouwen. We organiseren geen activiteiten, maar zijn er met creatieve oplossingen, vlakbij huis. Het draait uiteindelijk om een-op-een-ontmoetingen, want Naoberzorg gaat simpelweg over jou en mij!

ANBI_logo

Contact

NZP_17-03-2013_de_vrijwilligersgroep
De vrijwilligers van het eerste uur !!!!

U kunt op onze website allerlei informatie vinden over de vereniging Naoberzorgpunt.
Wij hopen dat onze website u inspireert om met ons mee te doen, goed voorbeeld doet volgen….

Uw ideeen en suggesties zijn dan ook van harte welkom!!

Samen ga je nog altijd sneller!

Want wie goed doet, goed ontmoet!