Werkgroep Meldpunt Naoberzorg Roggel

 

Het Meldpunt Naoberzorg fungeert sinds de pilotperiode (2015-2017) als ontwikkelplek en voorbeeld voor andere intiatiefgroepen.


Doorontwikkeling van het Meldpunt Naoberzorg in 2019!

Het NaoberzorgTeam bestaat momenteel uit 13 vrijwilligers. Ook de training is na de pilotperiode doorgegaan. Vrijwilligers komen 4 x per jaar samen rondom thema's die ze in hun werk tegenkomen, zoals omgaan met eigen grenzen, claimgedrag, privacy, dementie, communicatie etc. Verder functioneert de zogenaamde werkplaats ook nog steeds. In deze werkplaats komen de vrijwilligers bij elkaar en worden alle lopende vragen en bezoekjes met elkaaar besproken. Indien gewenst nodigen we een professional uit om een thema verder uit te diepen, zoals b.v. NAH - omgaan met mensen met een niet-aangeboden hersenletsel. Deze manier van werken is nog steeds een voorbeeld en inspiratiebron voor andere dorpen of wijken. Daarom worden de vrijwilligers regelmatig gevraagd om hun ervaringen te delen. In dit kader kan trainingsmateriaal en het handboek worden doorgegeven. 

Meldpunt Naoberzorg is een van de voorbeelden die ook in de komende jaren verder wordt doorontwikkeld en onderdeel is van een groter project. De moeder-stichting Naoberzorg Nederland heeft in het kader van het programma Een tegen Eenzaamheid een projectaanvraag ingediend bij het Ministerie van VWS. Doel van deze aanvraag is om op meerdere plekken in Limburg Meldpunten op te zetten, voor en door burgers zelf. Belangrijkste opgave is en blijft om een lokale netwerkorganisatie op te zetten en een brug te slaan tussen de eerstelijnszorg (huisarts ect.) en de vrijwilligerszorg. 

Voor meer informatie, kijk ook op http://www.naoberzorgnederland.nl


Via bovenstaande link, projectplan en basis voor de eerste pilot 2015-2017:

Met ingang van januari 2016 is in opdracht van de vereniging NaoberzorgPunt Roggel een nieuwe pilot gestart. Deze pilot is erop gericht om in Roggel een alternatief sociaal 'wijkteam' op te zetten, door, voor en met de Roggelse mensen. De pilot is voor de vereniging NaoberzorgPunt van groot belang, omdat met deze pilot wordt namelijk koers gezet op het belangrijkste doel van de vereniging: de verbinding en samenwerking met de eerstelijnszorg in Roggel. NaoberzorgPunt als vrijwilligersorganisatie wil graag samenwerken om niet medische vragen van de mensen in het dorp, op een andere en creatieve manier op te pakken.  Aandacht, luisteren, wandelen, delen en doen, zijn bij uitstek zaken waar we goed in zijn en waar mensen behoefte aan hebben.

Voor deze pilot is een werkplaats ingericht waarin het Algemeen Maatschappelijk werk en 11 vrijwilligers van NZP zitting hebben. Uiteraard is de samenwerking met de  eerste lijnszorg van groot belang. Verder werken we samen met de wijkverpleegkundig, vrijwillige dementiezorg, POHH GGZ en Ouderenzorg van de huisartsen, fysiotherapeuten, Sportcentra, zorg en welzijnsaanbieders, Care+, diaconie, gemeente/WMo-loket, bemoeizorg, GGZ etc. zijn in dit project betrokken. 

Eind 2017 is de pilot met veel succes afgerond en heeft de werkgroep besloten om verder te werken aan de doorontwikkeling van het Meldpunt Naoberzorg Roggel. De gemeente Leudal en Horst aan de Maas zijn geineresseerd in mogelijke uitrol van deze pilot. Echter, om een Meldpunt te kunnen opzetten is eerst een basis netwerkorganisatie in het dorp of de wijk nodig. Zonder lokale netwerkorganisatie, kun je geen Meldpunt Naoberzorg opzetten!

Klik hier voor de eindevaluatie

Resultaten en prakijktijkverhalen uit deze pilot staan beschreven in een prachtig boekwerk, geschreven door Hilde Glessner en Karin van der Plas. Dit boekwerk kunt u bestellen via het contactformulier of per mail info@naoberzorgpunt.nl (kosten 19,95 euro).

 

Voor meer informatie, neem contact op met het bestuur.