Wie zijn wij?

NaoberzorgPunt is een vrijwilligersorganisatie van betrokken burgers die het als hun missie zien betrokken burgerschap te realiseren in Roggel. De burger bepaalt waar en bij wie hij/zij ondersteuning haalt, maar bij voorkeur dicht bij huis. Het welzijn van de burger in Roggel wordt mede gedragen door de burgers zelf, hun eigen netwerk en steunsysteem. Dit komt tot uitdrukking in de volgende initiatieven:

Wat willen we?
– Het bouwen aan een lokaal netwerk van burgers en organisaties in het dorp door middel van het creeren van fysieke ontmoetingsplekken;
– Het stimuleren van participatie van alle mensen in de dorpen (zelfregie);
– Het versterken van de samenwerking tussen de eerstelijnszorg en vrijwilligerswerk/mantelzorg;
– Het versterken van de leefbaarheid waardoor mensen ook langer kunnen blijven wonen;
– Het verbinden en mobiliseren van mensen door optimaal gebruik te maken van talent en ervaring;
– Het creëren van een beter en gezonder leefklimaat voor iedereen, groot en klein door te werken aan bewustzijnsgroei, denk aan projecten met kinderen en hun ouders over voeding en gezond gedrag.

Vernieuwende werkwijze

NaoberzorgPunt wil een vernieuwend concept voor integrale ondersteuning introduceren, waarbij mensen zelf weer primair verantwoordelijk (zelfregie) zijn voor hun eigen gezondheid en levensvreugde. De kern van de vernieuwing van dit project zit in de kracht van het netwerk en het investeren van relaties op basis van wederzijds vertrouwen. Dit kost tijd en vergt doorzettingsvermogen en lef. De visie op zelfregie gaat uit van het benutten van de mogelijkheden en talenten van mensen. Samenwerken is de sleutel voor succes. Met het project NaoberzorgPunt willen we de mogelijkheden van de mensen van Roggel, om gezond en actief te leven, stimuleren en hun in staat stellen de eigen regie over hun leven te hernemen, dan wel te bevorderen.